NEWS

Use of vertical CSEM Method in prospect
de-risking. A Dry well Case Story – the Grind Prospect

Allton in cooperation with Concedo presented a Dry well Case story at the Second EAGE Marine Acquisition Workshop in Oslo.

Triumph for EM technology

Based on analysis of EM data, Concedo bravely predicted that the Grind well would be dry or, at best, a small discovery. This is now fully confirmed, which is a true victory for the use of EM.

Vil EM bestå testen?

EM-data tyder på en tørr brønn for den kommende boringen av Grind-prospektet i Norskehavet.

Innertier for EM-teknologien

Basert på analyse av EM-data gikk Concedo modig ut og spådde at Grind-brønnen ville være tørr eller eventuelt et lite funn. Nå er dette fullt ut bekreftet, noe som også er en seier for bruk av EM.